Moja zóna

ELCENT, spol. s r.o.

Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec
31573983
2021251870
Nemá
nezistený
19.11.1992
Výr.ost.stavebnost.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A