Moja zóna

DREVOSLUŽBY, spol. s r.o.

časť Vieska Bezdedov, 020 01 Púchov
31587607
Nemá
17.06.1993

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DREVOSLUŽBY, spol. s r.o.


Štatutári DREVOSLUŽBY, spol. s r.o.


Spoločníci DREVOSLUŽBY, spol. s r.o.


Predmety podnikania DREVOSLUŽBY, spol. s r.o.


Kataster DREVOSLUŽBY, spol. s r.o.