Moja zóna

SLOVPALIVEX, spol. s r.o.

T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza
31632777
Nemá
10.07.1995

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SLOVPALIVEX, spol. s r.o.


Štatutári SLOVPALIVEX, spol. s r.o.


Spoločníci SLOVPALIVEX, spol. s r.o.


Predmety podnikania SLOVPALIVEX, spol. s r.o.


Kataster SLOVPALIVEX, spol. s r.o.