Moja zóna

HuSaC spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov

Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava
31725899
2020509997
Nemá
nezistený
19.04.1996
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HuSaC spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Štatutári HuSaC spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Spoločníci HuSaC spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Predmety podnikania HuSaC spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Kataster HuSaC spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov


Skrátené výkazy HuSaC spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov