Moja zóna

Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31750214
2020922706
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1995
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
841 tis. €
28,1 %
2020/2019