Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Riazanská 75, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31768873
2020905755
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
9,79 tis. €