Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2, Bratislava-Nové Mesto

Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31768989
2020905777
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
481 tis. €
116,8 %
2020/2019