Moja zóna

Spojená škola Dúbravská cesta 1 84525 Bratislava

Dúbravská 1, 845 25 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31769446
2020958841
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A