Moja zóna

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2

Školská 2, 900 31 Stupava
31773711
2021609656
Nemá
100-149 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
677 tis. €
-21,7 %
2020/2019