Moja zóna

Základná škola Lachova 1

Lachova 1, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka
31780474
2020956828
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
48,1 tis. €
-50,8 %
2020/2019