Moja zóna

Základná škola, Dudova 2, Bratislava

Dudova 2, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
31780547
2020956234
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A