Moja zóna

Centrum voľného času (CVČ), Kulíškova 6, 821 08 Bratislava

Kulíškova 6, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
31780873
2020974472
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.1997
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,13 tis. €
208,6 %
2016/2015