Moja zóna

Centrum voľného času (CVČ), Kulíškova 6, 821 08 Bratislava

Kulíškova 6, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
31780873
2020974472
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.1997
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,13 tis. €
208,6 %
2016/2015

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času (CVČ), Kulíškova 6, 821 08 Bratislava


Štatutári Centrum voľného času (CVČ), Kulíškova 6, 821 08 Bratislava


Spoločníci Centrum voľného času (CVČ), Kulíškova 6, 821 08 Bratislava


Predmety podnikania Centrum voľného času (CVČ), Kulíškova 6, 821 08 Bratislava


Kataster Centrum voľného času (CVČ), Kulíškova 6, 821 08 Bratislava


Skrátené výkazy Centrum voľného času (CVČ), Kulíškova 6, 821 08 Bratislava