Moja zóna

Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

Vývojová 228, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce
31781845
2020994415
Nemá
50-99 zamestnancov
01.06.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
87,7 tis. €