Moja zóna

Základná škola s materskou školou

Cádrova 23, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31785212
2021361243
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A