Moja zóna

Materská škola

Prešovská 28, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
31786987
2021457405
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A