Moja zóna

Materská škola

Piesočná 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
31787011
2021359582
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
321 tis. €