Moja zóna

Materská škola

Kaméliová 10, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
31787037
2021322237
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1998
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
158 tis. €
-57,9 %
2020/2019