Moja zóna

Základná umelecká škola Školská 257 900 42 Dunajská Lužná

Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná
31810357
2021636958
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A