Moja zóna

Základná škola Športová 470 900 46 Most pri Bratislave

Športová 470, 900 46 Most pri Bratislave
31810462
2021637035
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A