Moja zóna

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Bohrova 1, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
31811485
2021673577
Nemá
250-499 zamestnancov
01.07.2002
Inšt.kanal,výhrev.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
180 tis. €
-59,9 %
2020/2019