Moja zóna

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka
31814735
2021716422
Nemá
50-99 zamestnancov
01.03.2003
Ost.soc.star.bez.ubyt.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
281 tis. €
368,9 %
2020/2019