Moja zóna

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka
31814735
2021716422
Nemá
50-99 zamestnancov
01.03.2003
Ost.soc.star.bez.ubyt.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
281 tis. €
368,9 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Stredisko sociálnych služieb Petržalka


Štatutári Stredisko sociálnych služieb Petržalka


Spoločníci Stredisko sociálnych služieb Petržalka


Predmety podnikania Stredisko sociálnych služieb Petržalka


Kataster Stredisko sociálnych služieb Petržalka


Skrátené výkazy Stredisko sociálnych služieb Petržalka