Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Brnianska 47, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31816142
2021651621
Nemá
10-19 zamestnancov
01.05.2002
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A