Moja zóna

Materská škola Kollárova 23 903 01 Senec

Kollárova 23, 903 01 Senec
31816746
2021664821
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A