Moja zóna

Základná škola s materskou školou ul. Školská č. 4 900 25 Chorvátsky Grob

Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
31816916
2021668110
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,28 tis. €
259,1 %
2016/2015