Moja zóna

Základná škola Studienka, 908 75 Studienka 222

Studienka 222, 908 75 Studienka
31816924
2021676712
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Studienka, 908 75 Studienka 222


Štatutári Základná škola Studienka, 908 75 Studienka 222


Spoločníci Základná škola Studienka, 908 75 Studienka 222


Predmety podnikania Základná škola Studienka, 908 75 Studienka 222


Kataster Základná škola Studienka, 908 75 Studienka 222


Skrátené výkazy Základná škola Studienka, 908 75 Studienka 222