Moja zóna

Základná škola s materskou školou 900 85 VIŠTUK č. 44

Vištuk 44, 900 85 Vištuk
31817025
2021669166
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
49,7 tis. €
-66,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou 900 85 VIŠTUK č. 44


Štatutári Základná škola s materskou školou 900 85 VIŠTUK č. 44


Spoločníci Základná škola s materskou školou 900 85 VIŠTUK č. 44


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou 900 85 VIŠTUK č. 44


Kataster Základná škola s materskou školou 900 85 VIŠTUK č. 44


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou 900 85 VIŠTUK č. 44