Moja zóna

Domov dôchodcov

Ružová 8, 076 31 Streda nad Bodrogom
31943811
2020737466
Nemá
20-24 zamestnancov
01.10.1992
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A