Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec

Školská 2, 065 03 Podolínec
31967256
2020714575
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1995
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
287 tis. €
56,9 %
2020/2019