Moja zóna

Ing. Lubomír Konečný

900 54 Jablonové
32108389
Nemá
0 zamestnancov
02.03.1994
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A