Moja zóna

Ladislav Zábojník

900 67 Láb
32641095
1022698138
Nemá
nezistený
12.10.1992
Inšt.kanal,výhrev.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A