Moja zóna

Peter Húšek - HELR - elektro

Hraničiarska 16A, 900 66 Vysoká pri Morave
33729395
1020224249
Nemá
nezistený
24.08.1994
Elektrická inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A