Moja zóna

Roland Szarka - RS Tech

925 91 Kráľová nad Váhom
33890668
Nemá
0 zamestnancov
19.10.1994
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A