Moja zóna

Štefan Szabó - Iv-Mar

Hlavná 56, 927 01 Šaľa
33892113
1020278655
Nemá
nezistený
22.11.1994
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A