Moja zóna

Základná škola

Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín
34008306
2021265147
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1994
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
424 tis. €
571,3 %
2020/2019