Moja zóna

Základná škola

Ul. V. Paulínyho-Tótha 32, 905 01 Senica
34028218
2020973867
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,32 mil. €
-96 %
2020/2019