Moja zóna

Špeciálna základná škola v Ilave

Pivovarská 62, 019 01 Ilava
34058974
2021453214
SK2021453214
10-19 zamestnancov
01.04.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A