Moja zóna

N I B A , v.o.s.

Mostná č. 40, 949 01 Nitra
34101454
2020406608
SK2020406608
nezistený
25.05.1994
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,55
0,81
0,15
32,3 %
26,6 tis. €
-15,5 %
2020/2019
41,8 tis. €
-19,7 %
2020/2019
0,55
-8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE