Moja zóna

DREVO SLOVAKIA, v.o.s.

M. R. Štefánika 45, 934 01 Levice
34111701
2020402571
Nemá
nezistený
25.11.1994
Pilovanie dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A