Moja zóna

OZÓN spol. s r.o.

Nábrežná 36, 940 64 Nové Zámky
34121471
2021032288
Nemá
nezistený
18.05.1995
Manipulácia s nákladom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod OZÓN spol. s r.o.


Štatutári OZÓN spol. s r.o.


Spoločníci OZÓN spol. s r.o.


Predmety podnikania OZÓN spol. s r.o.


Kataster OZÓN spol. s r.o.


Skrátené výkazy OZÓN spol. s r.o.