Moja zóna

ZOOCENTRUM, v.o.s.

ul. M.R. Štefánika 29, 934 01 Levice
34133356
2021224744
Nemá
nezistený
18.01.1996
Maloob.so šport.potreb.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A