Moja zóna

NN NOVÁK, v.o.s. v likvidácii

Koháryho 56, 934 01 Levice
34136240
2020403077
Nemá
nezistený
04.03.1996
Rezanie kameňa

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

100 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2017
2018
2019
2020
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2017
2018
2019
2020
290 tis. €
280 tis. €
270 tis. €
260 tis. €
250 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE