Moja zóna

STELLA - PLUS, v.o.s.

Petófiho č. 1, 940 01 Nové Zámky
34146431
2021061900
Nemá
nezistený
10.09.1996
Veľkoobchod s obilím

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A