Moja zóna

Ján Bokšanský

090 34 Tokajík
34236252
1024496187
Nemá
nezistený
01.09.1995
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A