Moja zóna

Mária Kupcová

Puškinova 22, 091 01 Stropkov
34237887
Nemá
nezistený
01.05.1996
Maloobchod s nábytkom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A