Moja zóna

Miroslav Jančár

Ružová 996, 900 31 Stupava
34391622
Nemá
nezistený
14.01.1997
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A