Moja zóna

Július Vizvári

Vážska 39, 925 72 Selice
34456775
1027717405
SK1027717405
0 zamestnancov
01.06.1995
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A