Moja zóna

Anna Takácsová - ANNA MIX

925 82 Tešedíkovo
34762035
1027095993
Nemá
2 zamestnanci
01.01.1998
Služby pohostinstiev

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A