Moja zóna

Tibor Vincze

Nádražná 8, 927 01 Šaľa
34763015
1026581501
Nemá
nezistený
01.04.1998
Činnosti lunaparkov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A