Moja zóna

Alojz Husák

Hrnčiarská 19, 091 01 Stropkov
34824618
Nemá
01.04.1997

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A