Moja zóna

Mária Sykorová

A. Hlinku 38, 091 01 Stropkov
34824910
1024464683
Nemá
0 zamestnancov
19.06.1997
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A